El Benefício System

Detta system reglerar portvinsproduktionen och fördelar den över Douros portvinsodlare. Varje år beslutas det om hur stor mängd portvin som ska produceras under året, mycket beroende på föregående års försäljning. Beslutet fattas mellan institutionerna Casa do Douro och Instituto do Vinho do Porto (Portvinsinstitutet). När beslutet är fattat är nästa steg att fördela portvinsproduktionen över Dourodalens 33 000 aktiva portvinsodlare. Det som avgör hur mycket varje vingård blir tillåten att producera är vilken kvalitet de olika gårdarna håller, vilket sammanställs ur ett visst antal kriterier.

Casa do Douro undersöker regelbundet de registrerade vingårdarna (vilka måste vara minst 5 år gamla) i Dourodalen. Varje vingård klassificeras då efter tre huvudkriterier: jordmån, klimat och jordbrukets förhållande. Inom dessa huvudkriterium sker en närmare undersökning av vingårdens produktion och underhållning, druvkvalitet, åldern på gårdens vinrankor, vingårdens position och dess altitud, etc. Varje kriterie har ett maximalt värde, där summan av värdena på alla kriterier har ett totalt värde på 1.680 poäng.

Baserat på de poäng en vingård får, graderas gården på en skala mellan A-F, där A är högst. Den mängd portvin varje vingård får producera beror på dess gradering, där högre gradering ger större andel tillåten produktion. När utredningarna är klara delas en motsvarande mängd aguardente (druvsprit) ut till vingårdarna, vilket ska användas till portvinsframställningen. Önskar vingårdarna producera mer vin än de blivit tilldelade får de framställa bordsvin istället, inte mer port.

Syftet med detta system är att upprätthålla standarden inom portvinsproduktionen, vilket är viktigt för portvinets framtid.